Skip to content

Tryby warunkowe w języku angielskim – first conditional, czyli pierwszy tryb warunkowy (poziom rozszerzony)

W artykule

Conditionals – czyli tryby/okresy lub zdania warunkowe – to typy zdań, które mogą odnosić się zarówno do przeszłości, teraźniejszości, jak i przyszłości. Służą one do opisywania tego, co się wydarzy albo wydarzyłoby się, gdyby spełniony został pewien warunek.

W języku angielskim wyróżniamy takie tryby warunkowe, jak: zerowy (zero conditional), pierwszy (first conditional), drugi (second conditional), trzeci (third conditional) oraz tryby mieszane (II+III oraz III+II). W tym artykule zajmiemy się jednak drugim z nich, czyli zdaniem warunkowym typu pierwszego.

Użycie

Pierwszego trybu warunkowego używamy:

 • mówiąc o wydarzeniach, które mogą mieć miejsce w przyszłości, jeśli zaistnieją lub zostaną spełnione pewne warunki (np. Linda will finish her project on time if she tries really hard. – Linda skończy projekt na czas, jeśli bardzo się postara.);
 • mówiąc o przyszłych skutkach sytuacji – może ona nastąpić w teraźniejszości lub przyszłości (np. If it rains tomorrow, we won’t play football. – Jeśli jutro będzie padać, to nie zagramy w piłkę nożną.; If I miss the bus, I will take the next one. – Jeśli spóźnię się na autobus, to pojadę następnym.);
 • snując przypuszczenia na temat wydarzeń w bliskiej przyszłości – w zdaniu podrzędnym (warunek) możemy wtedy użyć czasu present continuous (np. If Eva is complaining, I will go home. – Jeśli Eva będzie narzekać, pójdę do domu.);
 • snując domysły na temat przeszłego wydarzenia – w zdaniu podrzędnym (warunek) użyjemy wtedy czasu present perfect (np. If Tim has bought Lucy flowers, she will be over the moon. – Jeśli Tim kupił Lucy kwiaty, będzie w siódmym niebie.);
 • snując rozważania na temat mało prawdopodobnej czynności w przyszłości – w zdaniu podrzędnym (warunek) użyjemy wtedy czasownika modalnego should (np. If he should miss the bus, he will take the next one. – Jeśli spóźni się na autobus, to pojedzie następnym.).

Budowa pierwszego okresu warunkowego

Zdanie podrzędne - if clause (warunek) Zdanie główne (skutek)
If + Present simple Future simple
Twierdzenie
If it rains tomorrow, we will wear wellingtons.
Przeczenie
If it doesn’t rain tomorrow, we won’t wear wellingtons.
Zdanie główne (skutek) Zdanie podrzędne - if clause (warunek)
Future simple If + Present simple
Twierdzenie
We will wear wellingtons if it rains tomorrow.
Przeczenie
We won’t wear wellingtons if it doesn’t rain tomorrow.
Pytania
Will we wear wellingtons If it rains tomorrow?

Zdanie podrzędne oraz główne możemy zamieniać miejscami, jak widać w tabeli powyżej. Należy jednak pamiętać o tym, że jeśli zdanie podrzędne (if-clause) występuje jako pierwsze, wtedy oddzielamy je od zdania głównego przecinkiem. Natomiast jeśli na początku pojawia się zdanie główne, wtedy nie stawiamy między nimi przecinka.

Uwaga! 
Powyższa zasada dotyczy wszystkich okresów warunkowych.

Inne sposoby tworzenia zdań warunkowych typu pierwszego – czasowniki modalne i inne czasy gramatyczne

Wszystkie tryby warunkowe mają swoją podstawową budowę. W ujęciu bardziej zaawansowanym mogą one w zdaniu głównym zawierać także czasowniki modalne, a w zdaniu podrzędnym inne czasy gramatyczne takie, jak: present continuous, present perfect i present perfect continuous. Wariantów takich zdań oraz połączeń może być wiele; w poniższej tabeli przedstawiono kilka przykładowych zdań z wykorzystaniem innych zagadnień gramatycznych.

Present continuous – czas teraźniejszy odnoszący się nie tylko do chwili obecnej (czytaj)

Present perfect – czyli jak pokazać związek między przeszłością a teraźniejszością (czytaj)

Present perfect continuous – ciągły „brat” czasu present perfect (czytaj)

Zdanie podrzędne - if clause (warunek)

Zdanie główne (skutek)
If + Present simple / present continuous / present perfect / present perfect continuous

will / can / may / might / must / should / could

+ bezokolicznik bez to

Twierdzenie
If it rains tomorrow, If it rains tomorrow,
If Megan is complaining, we will/may/might go home.
If John has brought flowers, Mary will be happy.
If it has been raining since last night, we will/may/might have to wear wellingtons.
Zdanie główne (skutek)

Zdanie podrzędne - if clause (warunek)

 

will / can / may / might / must / should / could

+ bezokolicznik bez to

If + Present simple / present continuous / present perfect / present perfect continuous
Przeczenie
We won’t wear wellingtons if it doesn’t rain tomorrow.
We won’t/might not/may not go home if Megan isn’t complaining.
Mary won’t/might not/may not be happy if John hasn’t brought flowers.
We will/may/might have to wear wellingtons if it has been raining since last night.
Pytania
Will/Must we wear wellingtons if it rains tomorrow?
Will/May/Might we go home if Megan is complaining?
Will Mary be happy if John has brought flowers?
Will/May/Might we have to wear wellingtons if it has been raining since last night?

Inne sposoby tworzenia zdań warunkowych typu pierwszego – słowa i wyrażenia zastępujące if

When

If możemy zastąpić słowem when, co sprawi, że prawdopodobieństwo spełnienia warunku wzrośnie. Różnicę w znaczeniu można zaobserwować w poniższych przykładach:

 • If I die, I’ll leave all my money to an animal shelter.
  (Jeśli umrę, to zostawię wszystkie pieniądze schronisku dla zwierząt.)
 • When I die, I’ll leave all my money to an animal shelter.
  (Kiedy umrę, to zostawię wszystkie pieniądze schronisku dla zwierząt.)

Unless

 • Unless you help me, I won’t finish the project.
  (Jeśli mi nie pomożesz, to nie skończę projektu.)

If so/If not

 • Suzy might be late. If so, I’ll make the speech myself.
  (Suzy może się spóźnić. Jeśli tak będzie, to sam/a wygłoszę przemówienie.)
 • Suzy may still arrive on time. If not, I’ll make the speech myself.
  (Suzy może jeszcze dotrzeć na czas. Jeśli nie, to sam/a wygłoszę przemówienie.)

As soon as

 • I’ll call you as soon as I know something.
  (Zadzwonię do ciebie, jak tylko czegoś się dowiem.)

Either … or

 • Either she comes tomorrow, or I’ll call her.
  (Albo przyjdzie jutro, albo do niej zadzwonię.)

Or/otherwise

 • You have to start studying, or you won’t pass your exams.
  (Musisz zacząć się uczyć albo nie zdasz egzaminów.)
 • You have to start studying, otherwise you won’t pass your exams.
  (Musisz zacząć się uczyć, w innym wypadku nie zdasz egzaminów.)

Supposing

 • Supposing I come back, what will you do then?
  (Jeżeli wrócę, co wtedy zrobisz?)

Utrwal wiedzę

Poniżej znajdują się zadania wraz z odpowiedziami, do rozwiązania których wykorzystano wiedzę zaprezentowaną w tym artykule.

Zadanie 1. Zadanie 2.

Materiały źródłowe

Informacje

1. Dooley J. i Evans V., Grammarway 4, Express Publishing, 1999.
2. Thomson A.J., Martinet A.V., A Practical English Grammar. Fourth edition, Oxford University Press, 2018.
3. Vince Michael, Language Practice for Advanced. 4th edition with Key, Macmillan, 2014.

Odrabiamy logo

Odrabiamy.pl to serwis edukacyjny dla uczniów, który tworzą nauczyciele. W naszej bazie znajdziesz opracowania zadań z aktualnych podręczników do ponad 20 przedmiotów szkolnych, testy ósmoklasisty i maturalne, a także wideolekcje oraz doświadczenia w formie wideo. Pomagamy w nauce. Razem.


© 2024 blog odrabiamy - odrabiamy.pl