Skip to content

Tryby warunkowe w języku angielskim – first conditional, czyli pierwszy tryb warunkowy (poziom podstawowy)

W artykule

Conditionals – czyli tryby/okresy lub zdania warunkowe – to typy zdań, które mogą odnosić się zarówno do przeszłości, teraźniejszości, jak i przyszłości. Służą one do opisywania tego, co się wydarzy albo wydarzyłoby się, gdyby spełniony został pewien warunek. W języku angielskim wyróżniamy takie tryby warunkowe, jak: zerowy (zero conditional), pierwszy (first conditional), drugi (second conditional), trzeci (third conditional) oraz tryby mieszane (II+III oraz III+II). W tym artykule zajmiemy się jednak drugim z nich, czyli zdaniem warunkowym typu pierwszego.

Użycie pierwszego trybu warunkowego

Pierwszego trybu warunkowego używamy:

 • mówiąc o wydarzeniach, które mogą mieć miejsce w przyszłości, jeśli zaistnieją lub zostaną spełnione pewne warunki (np. Linda will finish her project on time if she tries really hard. – Linda skończy projekt na czas, jeśli bardzo się postara.);
 • mówiąc o przyszłych skutkach sytuacji – może ona nastąpić w teraźniejszości lub przyszłości (np. If it rains tomorrow, we won’t play football. – Jeśli jutro będzie padać, to nie zagramy w piłkę nożną.; If I miss the bus, I will take the next one. – Jeśli spóźnię się na autobus, to pojadę następnym.).

Budowa pierwszego okresu warunkowego

Zdanie podrzędne - if clause (warunek) Zdanie główne (skutek)
If + Present simple Future simple
Twierdzenie
If it rains tomorrow, we will wear wellingtons.
Przeczenie
If it doesn’t rain tomorrow, we won’t wear wellingtons.
Zdanie główne (skutek) Zdanie podrzędne - if clause (warunek)
Future simple If + Present simple
Twierdzenie
We will wear wellingtons if it rains tomorrow.
Przeczenie
We won’t wear wellingtons if it doesn’t rain tomorrow.
Pytania
Will we wear wellingtons If it rains tomorrow?

Zdanie podrzędne oraz główne możemy zamieniać miejscami, jak widać w tabeli powyżej. Należy jednak pamiętać o tym, że jeśli zdanie podrzędne (if-clause) występuje jako pierwsze, wtedy oddzielamy je od zdania głównego przecinkiem. Natomiast jeśli na początku pojawia się zdanie główne, wtedy nie stawiamy między nimi przecinka.

Uwaga!
Powyższa zasada dotyczy wszystkich okresów warunkowych.

Inne sposoby tworzenia zdań warunkowych typu pierwszego – słowa i wyrażenia zastępujące if

When

If możemy zastąpić słowem when, co sprawi, że prawdopodobieństwo spełnienia warunku wzrośnie. Różnicę w znaczeniu można zaobserwować w poniższych przykładach:

 • If I die, I’ll leave all my money to an animal shelter.
  (Jeśli umrę, to zostawię wszystkie pieniądze schronisku dla zwierząt.)
 • When I die, I’ll leave all my money to an animal shelter.
  (Kiedy umrę, to zostawię wszystkie pieniądze schronisku dla zwierząt.)

Unless

 • Unless you help me, I won’t finish the project.
  (Jeśli mi nie pomożesz, to nie skończę projektu.)

As soon as

I’ll call you as soon as I know something.
(Zadzwonię do ciebie, jak tylko czegoś się dowiem.)

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, zajrzyj do artykułu: Tryby warunkowe w języku angielskim – first conditional, czyli pierwszy tryb warunkowy (poziom rozszerzony)

Utrwal wiedzę

Rozwiąż zadania do tego tematu i utrwal wiedzę. Następnie sprawdź swoje odpowiedzi z rozwiązaniami przygotowanymi przez nauczycieli Odrabiamy.pl.

Zadanie 1. Zadanie 2.

Materiały źródłowe

Informacje

1. Dooley J. i Evans V., Grammarway 4, Express Publishing, 1999.2.

2. Thomson A.J., Martinet A.V., A Practical English Grammar. Fourth edition, Oxford University Press, 2018.

Odrabiamy logo

Odrabiamy.pl to serwis edukacyjny dla uczniów, który tworzą nauczyciele. W naszej bazie znajdziesz opracowania zadań z aktualnych podręczników do ponad 20 przedmiotów szkolnych, testy ósmoklasisty i maturalne, a także wideolekcje oraz doświadczenia w formie wideo. Pomagamy w nauce. Razem.


© 2024 blog odrabiamy - odrabiamy.pl