Skip to content

Present simple – najczęściej używany czas teraźniejszy w języku angielskim

W artykule

Present simple przetłumaczymy na język polski jako czas teraźniejszy prosty. Odnosi się on do stanów, regularnie powtarzających się czynności (rutyny) oraz praw natury i wiedzy ogólnej, czyli rzeczy powszechnie uznawanych za prawdziwe. Używamy przy tym charakterystycznych dla present simple określeń czasu (np. przysłówków częstotliwości).

Użycie czasu present simple

Czasu present simple używamy:

 • mówiąc o aktualnych stanach (np. Lucy is a brave person. – Lucy jest odważną osobą.) oraz czynnościach powtarzających się z pewną częstotliwością, takich jak porządek dnia (np. Frank gets up at 7 o’clock on school days. – W dni nauki szkolnej Frank wstaje o 7.00 rano.);
 • mówiąc o tzw. wiedzy ogólnej  (np. Warsaw is the capital of Poland. – Warszawa jest stolicą Polski.) i faktach oraz prawach natury (np. The sun rises in the east. – Słońce wschodzi na wschodzie.);
 • mówiąc o zaplanowanych wydarzeniach, które odbywają się zgodnie z jakiegoś rodzaju harmonogramem, w tym o rozkładach jazdy/lotów (np. The train from Prague arrives at 7.26. – Pociąg z Pragi przyjedzie o 7.26.), czy wszelkiego rodzaju programach (np. The news on channel 4 is at 7 p.m. – O 19.00 na kanale 4 są wiadomości.);
 • w komentarzach sportowych (np. Kurek scores a point! – Kurek zdobywa punkt!) i nagłówkach prasowych (np. Mass murderer escapes prison – Seryjny morderca ucieka z więzienia);
 • w recenzjach oraz narracji (np. In ”The Lord of the Rings”, these two worlds collide. – We Władcy Pierścieni te dwa światy się zderzają.);
 • udzielając instrukcji (np. Add some salt and pepper to the mixture. – Dodaj do mieszanki trochę soli i pieprzu.) oraz dając wskazówki dotyczące tego, jak dotrzeć w konkretne miejsce (np. Then go straight on and turn left. – Następnie idź prosto i skręć w lewo.);
 • z czasownikami statycznymi, które opisują stany, uczucia/emocje oraz odnoszą się do zmysłów i nie mogą zostać w tym znaczeniu użyte w czasie ciągłym prostym (present continuous), czyli takimi jak: see (widzieć/rozumieć), love (kochać), believe (wierzyć/uważać) itp. (np. Tina loves Patrick. – Tina kocha Patryka.).

Tworzenie czasu present simple (czasownik posiłkowy do/does)

Zdania twierdzące
I / You / We / You / They like oranges.
He / She / It likes oranges.
Zdania przeczące
I / You / We / You / They do not (don’t) like oranges.
He / She / It does not (doesn't) like oranges.
Pytania ogólne Krótkie odpowiedzi
Do* + I / you / we / you / they like oranges?

Yes, I / you / we / you / they do.

No, I / you / we / you / they don’t.

Does* + he / she / it

Yes, he / she / it does.

No, he / she / it doesn’t.

Pytania szczegółowe
Who / Where / When / What / Why / How often / What time

do + I / you / we / you / they + like (doing homework)?

does + he / she / it + like (doing homework)?

Czasowniki posiłkowe do i does łączą się z czasownikiem w formie podstawowej (bezokolicznikiem).

UWAGA!
Czasownik w czasie present simple łączący się z 3. osobą liczby pojedynczej (he / she / it) różni się od tego, którego użyjemy w przypadku innych osób. Do bezokolicznika należy wtedy dodać końcówkę -s lub -es (np. love – loves; teach – teaches). W przypadku czasowników zakończonych na -y musimy najpierw zamienić tę samogłoskę na -i, a potem dodać -es (np. try – tries).

Tworzenie czasu present simple (czasownik to be)

Zdania twierdzące
am (‘m) Polish.
He / She / It is (‘s) Polish.
You / We / You / They are (‘re) Polish.
Zdania przeczące
am not (‘m not) Polish.
He / She / It is not (isn’t) Polish.
You / We / You / They are not (aren’t) Polish.
Pytania ogólne Krótkie odpowiedzi

Am + I 

Are + you / we / you / they

 

Is + he / she / it

Polish?

Yes, I am.

Yes, you / we / you / they are.

Yes, he / she / it is.

No, I’m not. No, I’m not.

No, you / we / you / they aren’t.

No, he / she / it isn’t

Pytania szczegółowe
Who / Where / When / What / Why / How often / What time am + I (going/doing)?
is + he / she / it (going/doing)?
are + you / we / you / they (going/doing)?

Słowa i wyrażenia charakterystyczne dla czasu present simple

Chodzi tutaj o przysłówki częstotliwości oraz wszelkie inne określenia wskazujące na regularność opisywanej czynności.

Przysłówki częstotliwości

 • always (zawsze), 
 • usually (zazwyczaj), 
 • often (często), 
 • sometimes (czasami), 
 • rarely (rzadko), 
 • occasionally (okazyjnie, od czasu do czasu), 
 • hardly ever (prawie nigdy), 
 • never (nigdy) itp.

Przysłówki częstotliwości wstawiamy przed czasownikiem głównym, chyba że jest nim czasownik to be. Wtedy umieszczamy je po czasowniku.

Inne wyrażenia

 • every day (codziennie), 
 • every week (co tydzień), 
 • every month (co miesiąc), 
 • every year (co roku), 
 • in the morning (rano), 
 • in the afternoon (po południu), 
 • in the evening (wieczorem), 
 • at the weekend (w weekend), 
 • on Mondays / Tuesdays / Wednesdays (w poniedziałki / wtorki / środy), 
 • whenever (ilekroć), 
 • when (kiedy), 
 • as soon as (jak tylko) itd.

Utrwal wiedzę

Poniżej znajdują się zadania wraz z odpowiedziami, do rozwiązania których wykorzystano wiedzę zaprezentowaną w tym artykule.
Zadanie 1. Zadanie 2.

Dowiedz się więcej

Informacje

1. Dooley J. i Evans V., Grammarway 4, Express Publishing, 1999.
2. Mann M. i Taylore-Knowles S., Repetytorium ósmoklasisty. Podręcznik do języka angielskiego, Macmillan Education, 2018.
3. Thomson A.J., Martinet A.V., A Practical English Grammar. Fourth edition, Oxford University Press, 2018.

Odrabiamy logo

Odrabiamy.pl to serwis edukacyjny dla uczniów, który tworzą nauczyciele. W naszej bazie znajdziesz opracowania zadań z aktualnych podręczników do ponad 20 przedmiotów szkolnych, testy ósmoklasisty i maturalne, a także wideolekcje oraz doświadczenia w formie wideo. Pomagamy w nauce. Razem.


© 2024 blog odrabiamy - odrabiamy.pl