Skip to content

Nowożytność – epoka w historii, która następuje po średniowieczu i poprzedza XIX wiek. Za jej początek przyjmuje się datę upadku Cesarstwa Bizantyjskiego (1453 r.) lub odkrycia Ameryki przez Krzysztofa Kolumba (1492 r.).

XX wiek – za jego początek uważa się 1901 rok, a koniec przypada na rok 2000. Często jest określany jako wiek wojen i licznych przemian politycznych.

Średniowiecze – epoka pomiędzy starożytnością a nowożytnością. Za jej początek przyjmuje się upadek Rzymu (476 r.). To czas formowania się organizacji państwowych w wielu krajach Europy.

Odrabiamy logo

Odrabiamy.pl to serwis edukacyjny dla uczniów, który tworzą nauczyciele. W naszej bazie znajdziesz opracowania zadań z aktualnych podręczników do ponad 20 przedmiotów szkolnych, testy ósmoklasisty i maturalne, a także wideolekcje oraz doświadczenia w formie wideo. Pomagamy w nauce. Razem.


© 2024 blog odrabiamy - odrabiamy.pl