Skip to content

Liczby naturalne i dziesiętne – liczby naturalne są liczbami całkowitymi nieujemnymi. Z kolei liczby dziesiętne składają się z części całkowitej i części ułamkowej, które są oddzielone przecinkiem. Dowiedz się między innymi, jak zaokrąglać liczby naturalne i dziesiętne.

Przeczytaj o liczbach naturalnych i dziesiętnych:

Odrabiamy logo

Odrabiamy.pl to serwis edukacyjny dla uczniów, który tworzą nauczyciele. W naszej bazie znajdziesz opracowania zadań z aktualnych podręczników do ponad 20 przedmiotów szkolnych, testy ósmoklasisty i maturalne, a także wideolekcje oraz doświadczenia w formie wideo. Pomagamy w nauce. Razem.


© 2024 blog odrabiamy - odrabiamy.pl