Skip to content

Liczby naturalne i dziesiętne – liczby naturalne są liczbami całkowitymi nieujemnymi. Z kolei liczby dziesiętne składają się z części całkowitej i części ułamkowej, które są oddzielone przecinkiem. Dowiedz się między innymi, jak zaokrąglać liczby naturalne i dziesiętne.

Algebra – dowiedz się, jak wykonywać działania na wyrażeniach algebraicznych i rozwiązywać równania krok po kroku. Pomogą Ci w tym materiały stworzone przez naszych nauczycieli.

Potęga – skrócony zapis mnożenia tych samych czynników. Dowiedz się, jak wykonywać działania na potęgach, np. mnożenie i dzielenie potęg, potęgowanie potęg. Następnie utrwal wiedzę na konkretnych przykładach.

Geometria przestrzenna – poznaj własności prostopadłościanu, sześcianu i innych graniastosłupów. Dowiedz się, jak obliczyć pole powierzchni bocznej oraz objętość graniastosłupa. Następnie przećwicz swoją wiedzę na konkretnych zadaniach.

Planimetria – dział geometrii, który bada płaskie figury geometryczne. Poznaj własności trójkąta równoramiennego, trójkąta prostokątnego i innych wielokątów. Zobacz też, jak wykorzystywać twierdzenie Pitagorasa w zadaniach matematycznych.

Procent – to setna część pewnej wielkości. Sprawdź na konkretnych przykładach, jak zamieniać procenty na ułamki oraz w jaki sposób obliczać podwyżki i obniżki cen.

Odrabiamy logo

Odrabiamy.pl to serwis edukacyjny dla uczniów, który tworzą nauczyciele. W naszej bazie znajdziesz opracowania zadań z aktualnych podręczników do ponad 20 przedmiotów szkolnych, testy ósmoklasisty i maturalne, a także wideolekcje oraz doświadczenia w formie wideo. Pomagamy w nauce. Razem.


© 2024 blog odrabiamy - odrabiamy.pl