Skip to content

Maturzysto! Nie taka rozprawka straszna, jak si臋 wydaje (j臋zyk angielski)

W artykule

Wielkimi krokami zbli偶a si臋 matura i na sam膮 my艣l o d艂u偶szej formie wypowiedzi czujecie niepok贸j? Specjalnie dla Was przygotowa艂am por贸wnanie dw贸ch typ贸w rozprawek 鈥 rozprawki prezentuj膮cej opini臋 autora (opinion essay) oraz rozprawki za i przeciw (for and against essay).

Czym jest rozprawka? 鈥 zasady og贸lne

Rozprawka stanowi d艂u偶sz膮 form臋 wypowiedzi, kt贸rej zasady kompozycyjne s膮 dok艂adnie okre艣lone. Spotyka si臋 j膮 bardzo cz臋sto na egzaminie maturalnym z j臋zyka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Dlatego te偶 ucze艅 przygotowuj膮cy si臋 do matury na tym poziomie powinien wiedzie膰, jak napisa膰 rozprawk臋 tak, by by艂a ciekawa, logiczna oraz spe艂nia艂a wymagania formalne.

W idealnej rozprawce powinny si臋 znale藕膰 cztery akapity. Ka偶dy kolejny akapit nale偶y zacz膮膰 od zdania wprowadzaj膮cego, kt贸re wyja艣ni czytelnikowi, czego b臋dzie dotyczy膰 dana cz臋艣膰. Pami臋tajcie tak偶e o u偶ywaniu j臋zyka formalnego oraz zaawansowanych struktur gramatycznych. Chodzi tutaj nie tylko o s艂ownictwo, czasy gramatyczne, stron臋 biern膮, czy inne konstrukcje, ale tak偶e o rezygnacj臋 ze skr贸conych form czasownika (np. don鈥檛, they鈥檙e, I鈥檓, it鈥檚, isn鈥檛) 鈥 niedozwolonych w stylu oficjalnym. Wa偶ne dla pisz膮cego s膮 r贸wnie偶 wyra偶enia charakterystyczne w przypadku d艂u偶szych form wypowiedzi (tzw. linking words/ phrases), kt贸re sprawiaj膮, 偶e tekst jest sp贸jny, logiczny i uporz膮dkowany. Przyk艂ady takich sp贸jnik贸w oraz wyra偶e艅 znajdziecie w dalszej cz臋艣ci tekstu.

Je艣li chcecie, by Wasz tekst by艂 ciekawszy dla egzaminatora i wyr贸偶nia艂 si臋 na tle innych, dobrym pomys艂em jest zawarcie we wst臋pie bezpo艣redniego pytania do czytelnika lub cytatu, kt贸ry pasuje do poruszanego zagadnienia.

Opinion essay i for and against essay 鈥 por贸wnanie

Podstawowe r贸偶nice mi臋dzy opinion essay for and against essay, podzia艂 tekstu, zawarto艣膰 poszczeg贸lnych akapit贸w, wyra偶enia charakterystyczne oraz wszystko, co powinni艣cie wiedzie膰 na ich temat, znajdziecie w poni偶szym zestawieniu.

OPINION ESSAYFOR AND AGAINST ESSAY
CEL:
Przedstawienie opinii autora tekstu, kt贸ra mo偶e by膰 zgodna lub odmienna od tezy postawionej w temacie.
CEL:
Przedstawienie dw贸ch r贸偶nych punkt贸w widzenia dotycz膮cych podanej tezy, bez opowiedzenia si臋 po 偶adnej ze stron.
STRUKTURA:
1. Wst臋p
Akapit 1: przedstawienie zagadnienia i wyra偶enie w艂asnej opinii.

2. Rozwini臋cie
Akapit 2: prezentacja jednego punktu widzenia i poparcie go przyk艂adem/przyk艂adami.

Akapit 3: prezentacja przeciwnego punktu widzenia i poparcie go przyk艂adem/przyk艂adami.

Wyb贸r jednego z przedstawionych stanowisk i uzasadnienie jego s艂uszno艣ci.

3. Zako艅czenie
Akapit 4: kr贸tkie podsumowanie, w kt贸rym autor przedstawia obydwa pogl膮dy oraz wyra偶a w艂asn膮 opini臋 po raz kolejny, ale za pomoc膮 innych s艂贸w ni偶 we wst臋pie
STRUKTURA:
1. Wst臋p
Akapit 1: przedstawienie zagadnienia i kr贸tka wzmianka o dw贸ch odmiennych spojrzeniach na temat podany w tezie.

2. Rozwini臋cie
Akapit 2: prezentacja argument贸w (najlepiej 2鈥3) na poparcie tezy i uzasadnienie ich przyk艂adami.

Akapit 3: prezentacja argument贸w (najlepiej 2鈥3) przeciwko tezie i poparcie ich przyk艂adami.

3. Zako艅czenie
Akapit 4: kr贸tkie podsumowanie, w kt贸rym autor jeszcze raz pokr贸tce przedstawia obydwa podej艣cia do tematu. W tej cz臋艣ci dozwolone jest te偶 wyra偶enie w艂asnej opinii i opowiedzenie si臋 po jednej ze stron.
WSKAZ脫WKA:
W tym typie rozprawki u偶ycie zaimk贸w osobowych (np. I) jest jak najbardziej wskazane, poniewa偶 b臋d膮 one pomocne w wyra偶eniu w艂asnej opinii na podany temat.
WSKAZ脫WKA:
W tym typie rozprawki u偶ycie zaimk贸w osobowych (np. I) NIE jest wskazane, poniewa偶 a偶 do przedostatniego akapitu autor tekstu powinien pozosta膰 neutralny. W艂asn膮 opini臋 mo偶e wyrazi膰 dopiero w zako艅czeniu. Zaimki osobowe warto zast膮pi膰 form膮 bezosobow膮 oraz stron膮 biern膮.

Przydatne zwroty oraz wyra偶enia

Wst臋p

Opinion essay

I believe that …
(Uwa偶am, 偶e…)

Personally, I believe (that) …
(Osobi艣cie uwa偶am, 偶e…)

In my opinion/ view, … / To my mind, …
(Moim zdaniem…)

As far as I am concerned, …
(Je艣li o mnie chodzi…)

In this essay I am going to argue that …
(W tej rozprawce b臋d臋 udowadnia膰, 偶e…)

Let me explain why I agree with this view/ opinion.
(Pozw贸lcie, 偶e wyja艣ni臋, dlaczego zgadzam si臋 z takim pogl膮dem.)

For and against essay

This is a controversial topic …
(To kontrowersyjny temat…)

It is generally maintained that …
(Na og贸艂 twierdzi si臋, 偶e…)

However, there are different views …
(Jednak isniej膮 dwa odmienne pogl膮dy…)

It is widely assumed/ agreed/ believed, that …
(Powszechnie si臋 uwa偶a, 偶e…)

It is common belief that …
(Panuje powszechne przekonanie, 偶e…)

People say that …
(Ludzie twierdz膮, 偶e…)

Most people agree that …
(Wi臋kszo艣膰 ludzi zgadza si臋 co do tego, 偶e…)

The problem of … is a much debate issue nowadays …
(Problem … jest obecnie szeroko dyskutowanym tematem…)

There are many pros/ advantages/ benefits and cons/ disadvantages/ drawbacks of…
(Istnieje obecnie wiele zalet i wad…)

What are the arguments for and against this idea?
(Jakie sa argumenty za i przeciwko tej kwestii?)

There are (many) benefits and drawbacks of such a solution/ situation/ idea …
(Istnieje (wiele) korzy艣ci i wad takiego rozwi膮zania/takiej sytuacji/takiego pomys艂u…)

This step/ solution/ idea/ situation can be said to have both advantages and disavdantages.
(Takie posuni臋cie/ pomys艂/ sytuacja mo偶e mie膰 zar贸wno zalety jak i wady.)

Let us consider the advantages and disadvantages of …
(Zastan贸wmy si臋 nad dobrymi i z艂ymi stronami…)

Elementy wsp贸lne

While a lot of people say that …
(Podczas gdy wiele os贸b twierdzi, 偶e…)

(Today/ Nowadays) Many people believe that …
((Obecnie) wielu ludzi uwa偶a, 偶e…)

Argumenty za tez膮

Opinion essay

I have no doubt that …
(Nie mam w膮tpliwo艣ci co do tego, 偶e…)

For and against essay

The first advantage of …
(Pierwsza zaleta…)

One major advantage of …
(Jedna g艂贸wna zaleta…)

Those in support of …
(Ci, kt贸rzy popieraj膮…)

From the … point of view …
(Z punktu widzenia…)

Another benefit/ advantage is that …
(Kolejna zaleta to to, 偶e…)

In addition, many claim that …
(Dodatkowo wiele osob twierdzi, 偶e…)

Elementy wsp贸lne

To start/ begin with …
(Na pocz膮tek…)

First of all, …
(Przede wszystkim…)

First(ly), …/ In the first place …
(Po pierwsze…)

First and foremost, …
(Po pierwsze i najwa偶niejsze…)

For one thing, …
(Z jednego powodu…)

The main/ greatest argument is that …
(G艂贸wnym/ Najwa偶niejszym argumentem jest to, i偶…)

The main/ major argument in support of … is that …
(Podstawowym/G艂贸wnym argumentem za… jest…)

There is no doubt about it that …/ It is clear that …
(Nie ma w膮tpliwo艣ci co do tego, 偶e…/ Jest oczywiste, 偶e…)

Secondly, …/ Thirdly, …
(Po drugie…/ Po trzecie…)

What is more, …/ Furthermore, …/ Moreover, …/ Additionally, …
(Co wi臋cej/ Ponadto…)

Another aspect is that …
(Kolejny aspekt jest taki, 偶e…)

Another major reason is that …
(Kolejnym wa偶nym powodem jest to, 偶e…)

In addition to …
(W dodatku/ Dodatkowo…)

Finally, …
(Na koniec…)

Last but no least, …
(Ostanim, cho膰 nie najmniej wa偶nym…)

Argumenty przeciwko tezie

Opinion essay

Contrary to what most people believe …
(W przeciwie艅stwie do tego, co uwa偶a wi臋kszo艣膰 ludzi…)

For and against essay

The first disadvantage of …
(Pierwsza wada…)

Another drawback/ disadvantage/ downside is that …
(Kolejna wada to to, 偶e…)

It can be argued that …
(Mo偶na si臋 spiera膰, 偶e…)

However, …/ Nevertheless, …/ Nonetheless …
(Niemniej jednak…)

Admittedly, …
(Wprawdzie…)

Elementy wsp贸lne

Contrary to …
(Wbrew/ w przeciwie艅stwie do…)

It is argued that …/ People argue that …
(Twierdzi si臋, 偶e…/ Ludzie twierdz膮, 偶e…)

On the other hand, …
(Z drugiej strony…)

Opponents of this view say that …
(Przeciwnicy tego pogl膮du twierdz膮, 偶e…)

There are people who oppose …
(S膮 ludzie, kt贸rzy si臋 sprzeciwiaj膮…)

As opposed to above ideas, …
(Sprzecznie z powy偶szymi pomys艂ami…)

Even so …
(Mimo to…)

In spite of …
(Pomimo…)

Przyk艂ady argument贸w

For and against essay

One perfect example of this is …
(Jednym z idealnych przyk艂ad贸w na to jest…)

This can be shown/ illustrated by …
(Mo偶na to pokaza膰 za pomoc膮…)

Elementy wsp贸lne

For example …/ For instance …
(Na przyk艂ad…)

Especially …/ In particular …
(W szczeg贸lno艣ci/ Szczeg贸lnie..)

Such as/ like …
(Takie, jak…)

Zako艅czenie

Opinion essay

I strongly believe that …
(Jestem przekonany/a, 偶e…)

The above arguments prove that …
(Powy偶sze argumenty s膮 dowodem na to, 偶e…)

For all these reasons, I am convinced that …
(Ze wszystkich tych wzgl臋d贸w jestem przekonany/a, 偶e…)

For and against essay

There is no agreement …, but in my opinion …
(Nie ma w tej kwestii zgodno艣ci, ale moim zdaniem…)

Elementy wsp贸lne

In conclusion/ All in all/ To sum up, …
(Podsumowuj膮c,…)

Taking everything into consideration/ account …
(Bior膮c wszystko pod uwag臋…)

Overall, …/ On the whole …/ On balance, …/ All things considered, …
(Og贸lnie rzecz ujmuj膮c…)

Klucz do napisania dobrej rozprawki stanowi stworzenie jej planu. Podczas przygotowa艅 do pisania najlepiej jest najpierw dok艂adnie przeanalizowa膰 temat i stworzy膰 list臋 rzeczowych argument贸w 鈥 wraz z kr贸tkimi uzasadnieniami. Kolejny krok to wyb贸r tylko tych najwa偶niejszych. Nie wolno zapomina膰 o limicie s艂贸w, dlatego dwa lub trzy argumenty (za i przeciw) b臋d膮 w zupe艂no艣ci wystarczaj膮ce. U艂atwi Wam to 鈥 i przyspieszy 鈥 proces pisania oraz pozwoli uporz膮dkowa膰 argumenty w spos贸b logiczny oraz czytelny. Dzi臋ki temu rozprawka b臋dzie sp贸jna i interesuj膮ca dla czytaj膮cego.

Zobacz te偶:

Jak napisa膰 dobry artyku艂 na maturze? (j臋zyk angielski)

Odrabiamy logo

Odrabiamy.pl to serwis edukacyjny dla uczni贸w, kt贸ry tworz膮 nauczyciele. W naszej bazie znajdziesz opracowania zada艅 z aktualnych podr臋cznik贸w do ponad 20 przedmiot贸w szkolnych, testy 贸smoklasisty i maturalne, a tak偶e wideolekcje oraz do艣wiadczenia w formie wideo. Pomagamy w nauce. Razem.


漏 2024 blog odrabiamy - odrabiamy.pl