Skip to content

Future simple – czas przyszły prosty i jego nieoczywiste zastosowania

W artykule

Future simple przetłumaczymy na język polski jako czas przyszły prosty. W podręcznikach do nauki języka angielskiego pojawia się także często pod nazwą will bezokolicznik (ang. infinitive) lub samo will. Pierwsza rzecz przychodząca nam do głowy, kiedy widzimy słowo future, to przyszłość, a więc wydarzenia mające dopiero nastąpić. Jednak, jak to w przypadku całej gramatyki angielskiej, sprawa nie jest wcale taka oczywista – z punktu widzenia osoby, dla której nie jest to język ojczysty.

Użycie czasu future simple

Czasu future simple używamy:

 • przewidując przyszłość w sytuacjach, kiedy nie ma na coś widocznych dowodów, ale uważamy, że to się wydarzy lub też nie. Zazwyczaj w zdaniach tego typu występują czasowniki takie, jak: thinkbelieveexpect, np. I think I will be late for school. (Myślę, że spóźnię się do szkoły.), I believe I’ll become a journalist. (Wierzę, że zostanę dziennikarzem/dziennikarką.), She expects that Tom will propose to her. (Ona spodziewa się, że Tom jej się oświadczy.);
 • mówiąc o spontanicznych decyzjach podjętych w chwili mówienia, np. I’ll open the window, it’s hot. (Otworzę okno, jest gorąco.), I’ll have a ham sandwich and a cup of tea. (Poproszę kanapkę z szynką i filiżankę herbaty.);
 • wyrażając obietnice i propozycje, np. I’ll help you, don’t worry. (Nie martw się, pomogę ci.), I will buy the tickets for us. (Kupię dla nas bilety.);
 • grożąc komuś lub go ostrzegając, np. Go away or I’ll call the police! (Odejdź albo zadzwonię na policję!);
 • wyrażając nadzieje na coś (z użyciem czasownika hope), np. We hope we’ll move into our new house this year. (Mamy nadzieję, że w tym roku przeprowadzimy się do naszego nowego domu.);
 • wyrażając prośbę np. Will you lend me some money? (Pożyczysz mi trochę pieniędzy?).

Tworzenie czasu

Zdania twierdzące
I / You / He / She / It / We / You / They will (‘ll) sleep well.
Zdania przeczące
I / You / He / She / It / We / You / They will not (won’t) sleep well.
Pytania
Will I / you / he / she / it / we / you / they sleep well?
Krótkie odpowiedzi
+ Yes, I / you / he / she / it / we / you / they will.
- No, I / you / he / she / it / we / you / they won’t.
Pytania szczegółowe

Who will sleep well?

Where will I / you / he / she / it / we / you / they sleep?

When will I / you / he / she / it / we / you / they sleep?

What will I / you / he / she / it / we / you / they do?

Why will I / you / he / she / it / we / you / they sleep?

What time will I / you / he / she / it / we / you / they sleep?

Uwaga!
Czasownik will zalicza się także do tzw. czasowników modalnych i jego charakterystyczną cechą jest to, że bez względu na osobę, z którą się łączy, zawsze wygląda tak samo: will lub won’t. Formę twierdzącą czasownika możemy także skrócić do ‘ll.

Future simple z użyciem shall [poziom rozszerzony]

W omawianym czasie zazwyczaj po podmiocie wstawiamy will, jednak w przypadku 1. osoby liczby pojedynczej i mnogiej możemy zastąpić ten operator słówkiem shall. Zabieg ten stosuje się raczej rzadko, a forma ta jest charakterystyczna dla brytyjskiej odmiany języka angielskiego (ang. British English). Najczęściej zaobserwować można ją w zdaniach pytających.

Zdania z shall mają konkretne zastosowanie i powinno się ich używać w następujących kontekstach:

Z podmiotem w 1. osobie liczby pojedynczej i mnogiej:

 1. kiedy chcemy coś komuś uprzejmie zaproponować, użyjemy zdania pytającego, np. Shall I put the kettle on? (Wstawić wodę?), Shall we go to the theatre tonight? (Pójdziemy dzisiaj do teatru?);
 2. stwierdzając jakiś fakt, a więc wydarzenie, które na pewno będzie miało miejsce w przyszłości (przynajmniej według osoby mówiącej), np. We shall be in London at five o’clock. (O piątej będziemy w Londynie.).

Z podmiotem w innych osobach:

 1. jeśli obiecujemy komuś, że coś zrobi, bo tego się spodziewamy lub może nawet planujemy mu/jej/im w tym pomóc, wtedy możemy użyć słowa shall z innymi osobami niż z pierwszą, np. You shall visit Iceland this year. (W tym roku pojedziesz/pojedziecie na Islandię.);
 2. chcąc wydać rozkaz lub ostrzeżenie przed negatywnymi skutkami pewnej czynności, np. You shall not pass! (Nie przejdziesz!).

Słowa i wyrażenia charakterystyczne dla czasu future simple

Tak jak inne czasy, lub konstrukcje gramatyczne w języku angielskim, tak i future simple możemy poznać po charakterystycznych dla niego słowach lub wyrażeniach. Znajdują się wśród nich czasowniki oraz określenia czasu typowe dla opisywania przyszłości.

Czasowniki
 • think (uważać),
 • believe (wierzyć, uważać),
 • expect (spodziewać się),
 • hope (mieć nadzieję),
 • promise (obiecywać),
 • swear (przysięgać),
 • guarantee (zapewniać, gwarantować),
 • assume (zakładać, przypuszczać),
 • know (wiedzieć),
 • suppose (przypuszczać),
 • daresay (mieć śmiałość powiedzieć),
 • wonder (zastanawiać się) itp.
Określenia czasu
 • tomorrow (jutro),
 • the day after tomorrow (pojutrze),
 • tonight (dzisiaj w nocy),
 • soon (wkrótce),
 • next week / month / year (w przyszłym tygodniu / miesiącu / roku),
 • in a week / month / year (za tydzień / miesiąc / rok),
 • in two / three days / weeks / months / years (za dwa / trzy dni / tygodnie / miesiące / lata),
 • later (później),
 • in the (near) future (w (najbliższej) przyszłości),
 • in the following week / month / year (w przyszłym tygodniu / miesiącu / roku),
 • tomorrow morning / afternoon / evening (jutro rano / po południu / wieczorem),
 • one day (pewnego dnia),
 • in one hour/30 minutes (za godzinę/30 minut),
 • at … o’clock (o godzinie …) itp.
Inne wyrażenia
 • be/feel sure (być pewnym),
 • be afraid (obawiać się),
 • perhaps (być może),
 • possibly (możliwe),
 • probably (prawdopodobnie),
 • surely (z pewnością) itp.

Utrwal wiedzę

Rozwiąż zadania do tego tematu i utrwal wiedzę. Następnie sprawdź swoje odpowiedzi z rozwiązaniami przygotowanymi przez nauczycieli Odrabiamy.pl.

Zadanie 1. Zadanie 2.

Materiały źródłowe

Informacje

1. Dooley J. i Evans V., Grammarway 4, Express Publishing, 1999.
2. Mann M. i Taylore-Knowles S., Repetytorium ósmoklasisty. Podręcznik do języka angielskiego, Macmillan Education, 2018.
3. Thomson A.J., Martinet A.V., A Practical English Grammar. Fourth edition, Oxford University Press, 2018.

Odrabiamy logo

Odrabiamy.pl to serwis edukacyjny dla uczniów, który tworzą nauczyciele. W naszej bazie znajdziesz opracowania zadań z aktualnych podręczników do ponad 20 przedmiotów szkolnych, testy ósmoklasisty i maturalne, a także wideolekcje oraz doświadczenia w formie wideo. Pomagamy w nauce. Razem.


© 2024 blog odrabiamy - odrabiamy.pl